Üç Elmas Gayrimenkul Haberler

Yeni Ev Alırken, Bilmeniz Gerekenler

Yeni Ev Alırken, Bilmeniz Gerekenler Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 
Ev almaya karar verdiğimizde birçok prosedürü tamamlamak gerekir. Gerekli makamlardan alınması gereken çeşitli izinler alınmadığında, bu husus ileride pek çok sorun yaratabilmektedir. Bu sebeple sonradan mağdur olmamak adına ev alırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların en başında da resmi kayıtlarda araştırmaların yapılması gerekliliği gelir. Ev alırken dikkat edilmesi gerekenlerden başlıcaları şunlardır: Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Ev Alırken Satıcıyı İyi Araştırmalısınız Ev alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri satıcının kimliğidir. Evi size satan kişi ile tapuda evin sahibi olarak görünen kişi farklı ise büyük problemler yaşayabilirsiniz. Tapu kaydı herkese açık olduğundan ‘’ben iyi niyetliydim-bilmiyordum’’ savunması geçerli olmayacak, mülkiyet tapuda göründüğü şekli ile gerçek sahibinde kalmaya devam edecektir. Bu sebeple satıcının kimlik tespiti doğru yapılmalıdır. Ayrıca satıcının ticari bir geçmişi varsa, kimlik tespitine ek olarak bu geçmişi de araştırmak faydalı olacaktır. Ev Alırken Tapu Sicilini İncelemelisiniz Ev alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de tapu siciline bakmaktır. Tapu sicil müdürlüklerinden, evin veya evin üzerine yapıldığı arsanın tapu kaydı kontrol edilmelidir. Tapu kaydı ilgili herkese açık olduğundan kontrol etmekte bir engel bulunmamaktadır. Tapu kaydında arsa üzerinde üçüncü bir kişinin haciz, ipotek, intifa, kira vb. haklara sahip olduğu görünüyorsa, bu gibi durumlar konut inşaatına başlanmasına ve bitirilmesine engel teşkil edebilir. Bitirilmesi halinde de gayrimenkulün değeri düşük olacaktır. Tapu kaydı herkese açık olduğundan, kanun üzerinde örneğin haciz olan bir evi alan kişinin, bunu bildiğini kabul etmektedir. Bu sebeple daha da dikkatli olunmalıdır. Gayrimenkulde kiracı oturmaktaysa satın almadan önce kiracı ile yapılan kira kontratını incelemek, tapuya şerh edilip edilmediğine bakmak gerekir. Gerekirse kiracı ile bizzat görüşülmeli ya da kiracı tahliye taahhüdü vermiş ise tahliye taahhüdündeki tarih ile kontrattaki tarihlere dikkat edilmelidir. Eğer satın aldıktan sonra kiracının çıkmasını istiyorsanız, satın alma işlemini takiben yasal ve usulüne uygun bir bildirimde bulunmanız gerekir. Satın almayı düşündüğünüz ev, tapuda aile konutu olarak şerh edilmişse buna da dikkat edilmelidir. Aile konutu olarak tapuda şerh edilen taşınmazlar, satıcının eşinin de rızası olmadan satılamazlar. Satılırlarsa bu tasarrufun iptaline, satıcının eşinin talebi üzerine mahkemece karar verilebilir. Proje inşaat aşamasında ise, kat irtifakı alınıp alınmadığı yine Tapu Sicil Müdürlüğü’nden öğrenilebilir. Belediye ve Diğer İdari Kurumlarda Bulunan Bazı Belgeleri İncelemelisiniz Ev alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan diğeri de belediyelerden veya ilgili idarelerden konut projesine dair Yapı Ruhsatı bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Yapı ruhsatı, konut projelerinin resmi olarak incelendiği ve onaylandığı anlamını taşıyan belgedir. Satın alınması düşünülen konutun kat irtifakı tesis edilmiş ise onaylı mimari projesi bulunur. Bu proje ile tamamlanmış inşaatın örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir. Gayrimenkulün sınırları içinde bulunduğu belediyede, gayrimenkule ilişkin herhangi bir tutanak veya zapt (Örneğin yapı tatil zaptı), yıkım kararı vb. olup olmadığı, imar planı ve yapılaşma şartları kontrol edilmelidir. İnşaatı bitirilmiş ve teslim edilmek üzere satılan konutun Yapı Kullanma İzin Belgesi olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu belge konutun mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını gösteren belgedir. Eğer inşaatı bitirilmiş ve teslim edilmek üzere satılan konut Yapı Kullanma İzin Belgesi’ne sahip ise, kat mülkiyeti tesis edilip edilmediği araştırılmalıdır. İmar planı incelendiğinde çevredeki taşınmazların imar planlarına da dikkat edilmelidir. Örneğin çevre ticaret alanı ise konutun değeri ileride artacaktır. Ancak sanayi kurulacak ise birkaç yıla kirli hava soluyacaksınız demektir. Evin manzarası konutu almanızda bir etken ise, manzaranız kapanabilir. Bu da imar planından anlaşılabilecek detaylardandır. Dolayısıyla ev alırken  dikkat edilmesi gereken bu hususlar iyice araştırılmalıdır. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesini Noterde Yapmalısınız İnşaat halinde olan bir ev, daire satın alınıyor ise yapılacak olan sözleşme taşınmaz satış vaadi sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi mutlaka noterde resmi şekilde yapmak gerekir. Aksi takdirde anlaşma kanunen geçerli olmaz. Vergiler, Harçlar, Bağımsız ve Sosyal Alanlar Gibi Konuta İlişkin Diğer Önemli Hususları İyi İncelemelisiniz Konutta daha önce oturanlar var ise, elektrik, su, doğalgaz vb. faturalandırmaların ve borçların durumu üstünüze kalmaması adına kontrol edilmelidir. Eğer site içerisinde veyahut apartmanda daire alınıyorsa, bağımsız bölümler bulunacaktır. Öncelikle bu bağımsız bölümlerin neler olduğu öğrenilmelidir, Bu bölümlerin projedeki ölçümlerle uyumlu olup olmadığı incelenmelidir. Spor sahaları, otoparklar, sosyal tesisler bunların en belirgin örnekleridir. Özellikle bu alanların kullanımının nasıl olacağı, kullanımında belirli bir ücretin söz konusu olup olmayacağı bilinmelidir. Çoğu aile özellikle çocukları için bu tarz sosyal alanları olan yerleri tercih etmektedir. Fakat daha sonra site yönetimi ücret talep ettiğinde problem yaşanmaktadır. Bu sebeple bu alanlara ilişkin bilgiler alım-satım işleminden önce edinilmelidir. Konut satın alan kimseler belirli harçları ve vergileri ödemekle yükümlüdür. Bu harçların ve vergilerin neler olduğu ve miktarları araştırılıp, kesin olarak öğrenilmelidir. Bu kalemler bazen satış fiyatına dahildir, bazen değildir. Bu husus öğrenilmelidir. (alım-satım tapu harcı, iskan harcı, cins tashih harcı, KDV vb.) Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden taşınmazın emlak vergisi değeri öğrenilmelidir. Böylece ileride bir vergi cezası ile karşılaşma ihtimali azalacaktır. Hem de taşınmazın piyasa değeri hakkında ipucu olacaktır. Ev almak hem yüksek bir meblağ harcanması hem de kişilerin hayatının artık bu evde geçirilmesi nedeniyle çok önemli bir konudur. Ev almadan önce, teknik bir konu olması nedeni ile gayrimenkul alanında uzman bir avukat ile yukarıda sayılan ev alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda inceleme yaptırmak ileride çok önemli mağduriyetlerden kurtaracaktır. 

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık Müteahhitin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Karşılığı Sözleşmelerindeki Kaskosu! Müteahhitin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Karşılığı Sözleşmelerindeki Kaskosu!